Organisatie gericht op langjarig beheer

De SLK - opgericht door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap - ziet de grondeigenaren als de belangrijkste steunpilaren van het hele ontwikkelingsplan Ooijpolder-Groesbeek. Met de eigenaren worden afspraken gemaakt over de aanleg van onder meer extra heggen, moerasoevers, bloemrijke akkerranden en wandelpaden. Door de grotere aanwezigheid van dit soort waardevolle landschapselementen zal ook de diversiteit aan dieren de komende jaren verder kunnen toenemen; zo zullen patrijzen, salamanders, kerkuilen, hazen en reeën zich in het verbeterde landschap nog beter thuis gaan voelen.

 

Uiteraard worden in de contracten ook goede afspraken gemaakt met betrekking tot het beheer van het landschap. De overeenkomsten worden afgesloten voor de duur van dertig jaar. Dit biedt niet alleen de grondeigenaar zekerheid, maar hiermee wordt tevens het duurzame beheer van het gebied op de lange termijn veilig gesteld. Op deze manier profiteren ook toekomstige generaties van deze landschapsverbeteringen.