Deltaplan voor het landschap

Welkom,

Het gebied Ooijpolder-Groesbeek is een fraai, afwisselend en uniek gelegen agrarisch cultuurlandschap tussen de uiterwaarden van de Waal en de Nijmeegse stuwwal. Het is een paradijs voor vogels en op botanisch gebied van groot belang. Niet verwonderlijk dus dat het een populair wandel- en fietsgebied is, met name voor de inwoners van Nijmegen en omgeving.

Roodborst

Duurzame ontwikkeling en instandhouding van het groene karakter zijn echter niet vanzelfsprekend onder de rook van de stad. Daarbij zijn er steeds minder boerenbedrijven in het gebied die bovendien alternatieve inkomsten nodig hebben, willen zij hun bedrijf in Ooijpolder-Groesbeek rendabel kunnen voortzetten. Daarom wordt nu extra aandacht gegeven aan de versterking van landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in het gebied met respect voor agrarisch ondernemerschap.

Deltaplan landschap

Als ‘voorbeeldgebied’ krijgt Ooijpolder-Groesbeek een financiële bijdrage van de ministeries van LNV en VROM, de Provincie Gelderland en de Postcodeloterij. Maar die bedragen zijn niet voldoende om alle ambitieuze plannen te kunnen verwezenlijken. Dit betekent dat ook een bijdrage wordt gevraagd van het bedrijfsleven in het gebied en de directe omgeving. De Stichting Landschapskapitaal (SLK) die hiervoor in het leven is geroepen beheert de donaties van deze private investeerders.